Yayoi

Artist’s hair series. Yayoi Kusama

YayoiKusama.jpg